Mosquito-Bite-Zika-Virus-1024x635

Hysterie s virem zika: Podvod a tajná psychooperace pokračuje

Nejprve děkuji reportérům a badatelům jako Jim Stone, Kathy Forti, the Fullerton Informer, Jim West, Martin Maloney a Claus Jensen, kteří posunuli naše znalosti o této smyšlence a odhalili podvod.

Jestliže chcete cokoliv na této planetě utajit, deformujte to ve (falešnou) povídačku o viru. Úspěch je zaručen.Podobné hrátky jsem sledoval už dříve: s viry HIV, West Nile, prasečí chřipka, SARS, Ebola. Ve všech případech byl virus obviněn z nemoci a úmrtí, ke kterým ve skutečnosti docházelo z jiných příčin.Virus zika, nyní obviněný z vrozených vad dětí s velmi malou hlavou a poškozeným mozkem, už je znám dlouhou dobu – od konce 40. let – a najednou, bez varování a bez důvodu, když předtím způsoboval v nejhorším případě jen mírné onemocnění, vytváří hrůzné poškození? Tomu se říká stopa. Stopa k tomu, že vědečtí lháři lžou. A dále, mnohé testy mnoha žen, kterým se narodily deformované děti, jsou negativní na přítomnost viru zika.

Takže, co způsobuje, že se rodí děti s velmi malou hlavou a poškozením mozku? Když jsem prováděl výzkum pro svou první knihu v r. 1987-8 „AIDS Inc.“,http://www.amazon.com/AIDS-Inc-Scandal-Century-Paperback/dp/B010EWMCRW/ dospěl jsem k závěru: nedomnívejte se, že nemoc má pouze jedinou příčinu. To může být velmi zavádějící. Pro vznik nemoci a smrti se mohou kombinovat různé faktory.

V kauze jevu „Zika“ jde o tyto faktory:


1. Používání pesticidů v Brazílii

Brazílie, centrum krize s virem zika, používá více pesticidů než kterýkoli jiný stát na světě. Některé z nich jsou v ve 22 dalších zemích zakázány. A pokud jde o děti narozené s malou hlavou, zde je studie z časopisu Environmental Health Perspectives (July 1, 2011), “Urinary Biomarkers of Prenatal Atrazine Exposure…”: (Urinární markery prenatálního vystavení atrazinu“.
„Přítomnost či nepřítomnost měřitelných množství pesticidu atrazinu nebo konkrétního metabolitu atrazitu je spjata s omezením růstu plodu … a s malým obvodem hlavy. Obvod hlavy je také inverzně spjat s přítomností herbicidu metolachloru.“

Jak atrazin, tak metolachlor se v Brazílii užívají.

2. Vakcína TDAP (tetanus, záškrt, černý kašel)


To je příklad podezřelé spojitosti. Studie zveřejněná v americkém časopise National Library of Medicine,“Pertussis in young infants: a severe vaccine-preventable disease,” (“Černý kašel u malých dětí: vážná nemoc, které lze předejít vakcínou”) píše:
„ koncem roku 2014 brazilské Ministerstvo zdravotnictví oznámilo zavedení vakcíny TDAP pro všechny těhotné ženy. „

Je zřejmé, proč cílovou skupinou vakcíny jsou těhotné ženy: aby rodily děti s menší hlavou a poškozením mozku. Doporučení pro ně bylo vydáno nedávno, koncem roku 2014.

Barbora Loe Fisher, ze Státního informačního centra vakcín http://www.nvic.org/ , píše: „Farmaceutické společnosti netestovaly předem bezpečnost a účinnost vakcín chřipky a TDAP předtím, než očkování dostalo licenci v USA, a neexistují žádné údaje o biologických reakcích na tyto vakcíny, které by mohly ovlivnit těhotenství a výsledek porodu….. FDA (Food and Drug Administration) má vakcíny proti chřipce a TDAP na seznamech Těhotenství kategorie B, nebo Biologické C, což znamená, že nebylo provedeno adekvátní testování na lidech kvůli důkazu bezpečnosti pro těhotné ženy, a není tedy známo, zda vakcíny mohou způsobit poškození plodu nebo ovlivnit schopnost reprodukce. Výrobci vakcín proti chřipce a TDAP prohlašují, že studie toxicity a fertility na lidech jsou neadekvátní a varují, že vakcíny proti chřipce a TDAP by „měly být podávány těhotným ženám pouze v jasném případě potřeby“.

3. Geneticky modifikovaní komáři, 

kteří již byli vypuštěni v Brazílii k boji proti horečce dengue podle projektu společnost Oxitec, financované penězi Bila Gatese.
Jedno město v Brazílii hlásí od doby, kdy byli zavedeni tito GM moskyti, stálé zvýšení případů horečky dengue. Vědecká hypotéza této metody je: upravení GM komáři (samci) budou oplodňovat přírodní samičky, ale jejich potomstvo nepřežije larvální stádium. Avšak za „důkaz“ bezpečnosti tohoto experimentu je pokládáno pouze to, že se komárů rodí méně. Nebyly provedeny žádné dlouhodobé studie vlivu na zdraví. Je to stejné jako s GMO plodinami – byly zavedeny, aniž byly provedeny vědecké zkoušky, jenom na pouhé ujištění o bezpečnosti.
Není třeba říkat, že bez rozsáhlého laboratorního testování nelze říci, které toxické elementy mohou tito GMO komáři roznášet navíc oproti tomu, co tvrdí badatelé. Je to obrovská červená vlajka.Ať byli tito GMO komáři zavedeni nebo budou zavedeni kdekoli, nikdo se neptal lidské populace na svolení. Vše je prováděno pouze na výnos vlády a korporací. Je to experimentování s lidmi v obrovském měřítku.4. Výroba pesticidů v Brazílii

Reuters, 19. května 2015: : Brazilští žalobci vymáhají od výrobců pesticidů 16 miliónů dolarů

„Brazilští prokurátoři řekli, že budou požadovat nejméně 50 miliónů realů (16,6 miliónu dolarů) od multinacionálních výrobců pesticidů za údajné porušení bezpečnosti v zařízení pro skladování použitých kontejnerů na pesticidy… Mezi tyto výrobce patří dle žalobců brazilské pobočky BASF, DuPont, Monsanto, Nufarm, Syngenta, Adama, FMC a Nortox.
Obvninění vznikla proto,že vědci, zákonodárci, předstvitelé zdravotnictví a zákazníci si stále více stěžují, že vzestup Brazílie jako zemědělské velmoci vedl k nebezpečnému a nadměrnému užívání pesticidů. Reuters oznámil v dubnu, že v Brazílii nejméně čtyři výrobci prodávají pesticicy, které mají zakázáno prodávat na domácím trhu.“

Jak se to hodí těmto korporátním gigantům, že „vynalezením“ viru Zika unikají obviněním z těchto hrůzných vrozených vad – jakoby na zavolanou se nabízí viník v podobě viru.

Pokračujte na další stránku!